[bcn-pm] Más spam

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Wed Mar 16 02:55:19 PST 2005


El Miércoles 16 Marzo 2005 10:55, Xavier Noria escribió:

> Amb el diff que envia el mail en canvi m'es molt facil
> (altres wikis permeten subscriure't a aquests mails).

Quan vàrem canviar a Kwiki des-de CGI::Wiki vam possar la versió 0.36, i amb 
ella hi havia alguns canvis al API de Kwiki que feia que uns quants plugins 
no hi anaren bé, entre ells el de la notificació per mail. El vaig fer-hi un 
patch d'urgència perquè el necessitavem, i ha quedat així.

Fa un parell de dies he actualitzat tot el software del wiki a la versió 0.37, 
i els plugins ara estan bé; potser us habeu adonat, perquè ara va amb 
mod_perl, i ara també hi és el plugin de CoolUri que ha canviat les URIs. La 
configuració antiga no ha estat pas canviada, però; ho mirare a veure com es 
possa lo del diff al plugin del mail, crec que ara no hi habra problema.
 
Com que ara estic canviant alguns plugins per tal de fer la web estructurada 
en seccions, estic més al dia de fer canvis a Kwiki, i afeigeixo al TODO 
aquest de permetre subscripcions a la notificació per email, opció aquesta 
que ja va dir l'Alex que a ell ja l'hi estava bé, i que a mi em sembla millor 
que no pas passar-ho a tota la llista.

Ni el plugin de RecentChanges, ni els altres plugins rel.lacionats, com ara el 
de RecentChanges::Atom, o els de RSS, no passen els diffs, tan sols tornen 
una llista de les últimes planes canviades. Si tens alguna idea per millorar 
RecentChanges, digues-la i la possarem al TODO. Ara és un bon moment que tinc 
el Kwiki més fresc.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050316/e62894c3/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list