[bcn-pm] Que opines?

Francesc Guasch frankie at etsetb.upc.edu
Mon Jan 10 23:26:51 PST 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Epifanio Herrera, Ferran wrote:
| Hola,
|
|  Fa un parell de dies he comenzat a treballar en un projecte en perl per

Pel que he vist el que intentes fer t'estalviaràs molt de
temps si ho fas amb Mason: http://masonhq.com/

| dels mateixos), el cual obté de llibreries arxius .pl les funcions que

permet separar les planes amb components que es crident els
uns als altres

| comoposen tot el codi xhtml que composen el CGI en si mateix. Desde un
| simple head.pl que conté el head en xhtml amb els <meta>, <title> y de

|  En resum la idea es que el cgi en si no estigui escrit y que a partir
| de crides a llibreries que a l´hora poden o no fer crides a mysql, es
| vegi al navegador. a l´hora aquest cgi aniria a unes u altres llibreries
| per la seva construcció en funció dels parametres que l´hi arribesin, ja

no acabo de veure la idea, però jo abans em miraria tot el que
fa el Mason per que crec que la funcionalitat que dona et
servirà.

| funció de les dades recollides, (tambe tenia pensat que el .cgi no
| existeixi i es crei a partir del que rebi i envii el patro, aixo ho

això el mason ho permet fer, però no cal crear-les. Pots tenir planes
que no existeixen en realitat, sinò que són "virtuals"

| havía fet fa temps per una tonteria que vaig programar en php i si el
| arxiu.php no existia es creava i sa ja existia es machacaba per el nou,
| aixi sent cada cop diferent en funció de la informació de la base de
dades).

això és un comportament normal amb informació obtinguda desde base
de dades.
|
|  Aixo ho vull fer aixi per no tenir cents de CGI´s escrits y poder
| simplificar el meu projecte.

definitivament t'estalviaràs feina si ho fas amb Mason:

http://www.masonhq.com/

Mira't el tema de l'autohandler i els dhandlers, sobre tot.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.5 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Debian - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFB43+6VfvsWQAffzIRAv84AJ0aAD/HLOA2QVMra/pTPabHx3WdRQCggNq4
hdsUqzwKv7ZYp71cwtcFt1A=
=1vTw
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Barcelona-pm mailing list