[bcn-pm] Perl VS Kylix/Delphi

Albert Vilella avilella at gmail.com
Tue Jan 4 23:56:04 PST 2005


> Quin binding està més verd, perl-gtk o perl-Qt?

El de Qt existeix, o més aviat diria que existia,
http://perlqt.sourceforge.net/, perquè es van liar a crear una llibreria
molt bèstia que residia entre perl i les llibreries Qt, i suposo que no
han pogut mantenir-ho.

Atentament,

    Albert.
More information about the Barcelona-pm mailing list