[bcn-pm] Pregunta sobre Net::Ftp

pancake pancake at phreaker.net
Thu Feb 24 05:22:51 PST 2005


pots fer servir un alarm(); pero crec q nomes anira en *NIX.

On Thu, 24 Feb 2005 12:44:35 +0100
Ktala <ktalanet at yahoo.es> wrote:

> Gràcies Xavier, encara no he pogut reproduïr un timeout perque sembla 
> que la xarxa avui funciona perfecte, però he desconectat la xarxa i m'ha 
> agafat l'error en el get.
> 
> Merci per tot
> 
> 	Miquel (a.k.a. Ktalà)
> 
> P.S. Sabries per casualitat com fer que el client pugui anar a traves 
> d'un proxy? es amb la opcio Firewall quan fas el new al host per crear 
> l'objecte?
> 
> En/na Xavier Noria ha escrit:
> > On Feb 24, 2005, at 10:59, Ktala wrote:
> > 
> >> Hola a tots :
> >>
> >> Tinc fet un aplicatiu en perl (bé, son tres scripts per baixar paquets 
> >> .deb per Debian) i estic usant el mòdul Net::Ftp.
> >>
> >> El problema que tinc es que no aconsegueixo controlar el timeout quan 
> >> faig el get al servidor amb la sentencia
> >>
> >>   $ftp_connection->get($3) || print_error("Error");
> >>
> >> Com es pot fer perque quan hi hagi un timeout em surti el missatge 
> >> "Error" i pugui finalitzar jo el codi i no haver de posar un "or die" ?
> > 
> > 
> > Com que si get() falla es retorna undef, llavors has de fer una cosa 
> > d'aquest estil:
> > 
> >   if (not defined $ftp_connection->get($3)) {
> >     print "Error";
> >     # ...
> >     exit 1;
> >   }
> > 
> > Si els ... no fan res jo de vegades uso aquest idioma
> > 
> >   $ftp_connection->get($3) or print "Error" and exit 1;
> > 
> > i si el missatge d'error es prou informatiu llavors faig anar per 
> > exemple aixo
> > 
> >   $ftp_connection->get($3) or print <<MSG and exit 1;
> >   El get ha petat per tal i qual, comprova que els parametres
> >   de l'arxiu de configuracio $cfg_file son correctes, i que
> >   tal i qual.
> >   MSG
> > 
> > -- fxn
> > _______________________________________________
> > llista dels Barcelona-pm
> > Barcelona-pm at pm.org
> > http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> > BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org
> > 
> 
> 
> _______________________________________________
> llista dels Barcelona-pm
> Barcelona-pm at pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org


More information about the Barcelona-pm mailing list