[bcn-pm] webservices i perl

Josep Ruano jruano at capside.com
Tue Apr 26 02:13:43 PDT 2005


Suposo que el llibre és el web services with perl de o'reilly :-). També el
tinc.
El problema està en què wsdl::generator no acaba de funcionar bé, ja que el
Class::Hook que fa servir es basa en UNIVERSAL::AUTOLOAD, que funciona bé
amb perl 5.6.0 però no amb el 5.8 i, pel que jo he pogut provar, amb altres
5.6 tampoc.

De moment he creat els prototipus en java i ho he generat amb axis.
Segurament adaptaré el wsdl generator perquè no calgui el class hook.

Merci. 

Josep Ruano Bou
CAPSiDE
CTO
jruanoacapside.com
Cell Phone +34 653 665 290
Phone 902 877 803  //  +34 934 266 731

________________________________

DISCLAIMER: Este mensaje contiene información propietaria de la cual parte o
toda puede contener información confidencial o protegida legalmente. Esta
exclusivamente destinado al usuario de destino. Si, por un error de envío o
transmisión, ha recibido este mensaje y usted no es el destinatario del
mismo, por favor, notifique de este hecho al remitente y borre el mensaje.
Si no es el destinatario final de este mensaje no debe usar, informar,
distribuir, imprimir, copiar o difundir este mensaje bajo ningún medio. 
________________________________

DISCLAIMER: This e-mail contains propietary information some or all of which
may be legally privileged. It is for the intended recipient only. If an
addressing or transmission error has misdirected this e-mail, please notify
the author by replying to this e-mail and then delete the email. If you are
not the intended recipient you must not use, disclose, distribute, copy,
print or rely on this e-mail. 
________________________________

 

> -----Mensaje original-----
> De: barcelona-pm-bouncesapm.org 
> [mailto:barcelona-pm-bouncesapm.org] En nombre de Xavier Noria
> Enviado el: martes, 26 de abril de 2005 11:09
> Para: Barcelona Perl Mongers
> Asunto: Re: [bcn-pm] webservices i perl
> 
> On Apr 25, 2005, at 13:11, Josep Ruano wrote:
> 
> > algú sap com puc generar automàticament el WSDL per a un 
> web service 
> > que fet (amb SOAP::Lite)? he provat el WSDL::Generator, però no 
> > funciona bé (inclús amb 5.6 no em funciona tampoc). alguna idea? si 
> > pot ser que no sigui instal.lar el visual studio o el 
> tomcat+axis+jdk
> > ;-)
> 
> No tinc experiencia en serveis web, pero tinc un llibre :-).
> 
> En el capitol "Service Description with WDSL" de "Web 
> Services with Perl" parla una mica sobre generacio automatica 
> de WSDL. No en parla gaire i els moduls que comenta eren 
> alpha en el moment en que el llibre es va escriure (copyright 
> Dec 2002), aixi que segurament la cosa estava verda llavors.
> 
> Els dos moduls que esmenta son WSDL::Generator, i 
> Class::Hook, pero no n'explica l'us. T'ho envio per si fos util.
> 
> -- fxn
> 
> _______________________________________________
> llista dels Barcelona-pm
> Barcelona-pmapm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org
> 
-------------- següent part --------------
Un adjunt de no-text ha estat eliminat...
Nom: Josep Ruano Bou .vcf
Tipus: text/x-vcard
volum: 479 bytes
Desc: no disponible
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050426/9d6e3788/JosepRuanoBou.vcf


More information about the Barcelona-pm mailing list