[bcn-pm] webservices i perl

Xavier Noria fxn at hashref.com
Tue Apr 26 02:08:46 PDT 2005


On Apr 25, 2005, at 13:11, Josep Ruano wrote:

> algú sap com puc generar automàticament el WSDL per a un web service 
> que fet (amb SOAP::Lite)? he provat el WSDL::Generator, però no 
> funciona bé (inclús amb 5.6 no em funciona tampoc). alguna idea? si 
> pot ser que no sigui instal.lar el visual studio o el tomcat+axis+jdk 
> ;-)

No tinc experiencia en serveis web, pero tinc un llibre :-).

En el capitol "Service Description with WDSL" de "Web Services with 
Perl" parla una mica sobre generacio automatica de WSDL. No en parla 
gaire i els moduls que comenta eren alpha en el moment en que el llibre 
es va escriure (copyright Dec 2002), aixi que segurament la cosa estava 
verda llavors.

Els dos moduls que esmenta son WSDL::Generator, i Class::Hook, pero no 
n'explica l'us. T'ho envio per si fos util.

-- fxnMore information about the Barcelona-pm mailing list