[bcn-pm] Instal.lant Perl/Tk en Mac...

Xavier Noria fxn at hashref.com
Thu Apr 14 10:37:58 PDT 2005


On Apr 14, 2005, at 18:52, Jordi Delgado wrote:

>    des de un compte de root (que en OS X s'ha d'activar) i en
>    un X11 terminal (no un terminal de l'aplicacio que ve amb OS X)
>    Abans de fer su has de fer xhost +, com deia el Joel.

No se que tenim diferent pero aqui no cal usar xhost, llençar X11 es 
suficient per a que un usuari no root pugui executar una aplicacio 
Perl/Tk.

Ara no puc investigar per que, no recordo haver fet res especial amb 
X11, de fet estic segur de que no vaig compilar Perl amb cap flag 
explicit per Tk.

-- fxn


More information about the Barcelona-pm mailing list