[bcn-pm] Mac OS X

Jordi Delgado jdelgado at lsi.upc.edu
Mon Apr 4 06:40:37 PDT 2005


Hola,

> >PS(I) -  OT: Algu sap com fer per a que un xterm de Mac OS X pugui
> >visualitzar els accents, les enyes etc...?
> 
> Vols dir una xterm sota X11 o Terminal.app?

Els xterm sota X11 em permeten treure accents (no enyes ni c trencades)
pero la utilitzacio de l'emacs en el meu compte Unix del departament amb
aquests xterms te algun inconvenient. 
Aixi doncs, prefereixo usar l'xterm del Terminal.app, on l'unic inconvenient
es que no surten els accents ni les enyes ni res...

> Just preparant el mail de les xerrades m'he adonat d'aixo mateix, la 
> tecla "ç" produeix una "Á" aqui per exemple. Te pinta de mapping mal 
> configurat en algun lloc, pero no ho he investigat encara, si en trec 
> l'aigua clara ja ho enviare.

Val. Jo tambe m'ho mirare, a veure si aconsegueixo resoldre-ho i no semblar
un d'aquests que nomes pregunta i no respon mai :-)))

Salut!

Jordi


More information about the Barcelona-pm mailing list