[bcn-pm] Emissio 06/09/04 Punt-Omega (al 33)

Carlos Moreno Losada carlos.moreno at aomail.uab.es
Tue Sep 7 02:35:30 CDT 2004


Hola a tots:

Ahir per la nit vaig posar el canal 33 i estaven donant un reportatge
sobre programari lliure a Catalunya (hi feia referencia tambe a altres
punts on el programari lliure s'esta fent servir) i el futur que se li
veu a aquest inclus en materia de normalitzacio linguistica i el poc que
se li veu a Hasecorp per les seves poques ganes de continuar traduint al
catala els seus programes.

Hi podeu trobar mes info a
http://www.tvcatalunya.com/puntomega/reportatges/rep137915720.htm , pero
no he trobat el video per veure'l (si es que esta). Si algu el troba, si
us plau, paseu-me'l.

Merci.

c.

-- 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Carlos Moreno Losada - carlos.moreno at aomail.uab.es
Computer Arquitecture & Operating Systems Unit
Computer Science Department
ETSE - UAB - Spain
CrossGrid Project - IST-2001-32243
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Esta parte del mensaje =?ISO-8859-1?Q?est=E1?= firmada
	digitalmente
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20040907/fe75dd00/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list