[bcn-pm] perl (fwd)

Jaume Badiella myotis at drac.com
Thu Mar 6 13:42:40 CST 2003


En/na Frederic Udina ha escrit:
> Per enviar email a la llista:
> barcelona-pm at pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> 
> 
> Hola superperlistes de barcelona,
> 
> (extraperlistes seria una ltre nom possible, però té connotacions
> diferents, oi?)
> 
> Algú pot ajudar-me?
> 
> Rebo el meu correu a una maquina Sun una mica antiga:
> SunOS gauss 5.6 Generic_105181-16 sun4u sparc SUNW,Ultra-1
> 
> on tenia instal·lat el SpamAssasin i m'anava prou be, però començava a ser
> antiquat i ahir vaig intentar instal·lar la versió nova, 2.50.
> 
> Per si no ho coneixeu, SpamAssassin 
> www.spamassassin.org
> es un filtre que detecta els missatges
> que considera spam, i ho fa prou be. SpamAssassin es un conjunt de moduls
> perl, i jo de perl en se molt poc... i aqui comencen els meus problemes:
> 
> Utilitzo
> This is perl, v5.8.0 built for sun4-solaris
> 
> Quan faig el test de spamassin em diu
> 
> Can't locate loadable object for module HTML::Parser in @INC (@INC
> contains: /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0/sun4-solaris
> /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0
> /usr/local/lib/perl5/5.8.0/sun4-solaris /usr/local/lib/perl5/5.8.0
> /usr/local/lib/perl5/site_perl .)
> 
> Però hi és:
> 
> $ ll /usr/local/lib/perl5/site_perl/HTML/Parser.pm 
> -rw-r--r--  1 root   other    34212 Mar 5 15:07 
> /usr/local/lib/perl5/site_perl/HTML/Parser.pm
> 
> I a més si intento reinstalar-lo em diu que ja esta bé:
> 
> @ perl -MCPAN -e shell
> 
> cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.70)
> ReadLine support enabled
> 
> cpan> install HTML::Parser
> CPAN: Storable loaded ok
> Going to read /export/home/udina/.cpan/Metadata
>  Database was generated on Wed, 05 Mar 2003 07:11:04 GMT
> HTML::Parser is up to date.
> 
> Alguna idea per aquest usuari desesperat que torna a estar inundat d'spam
> (si us plau, que ningú em pregunti perquè vaig trepitjar la versio
> anterior...)
> 
> 
> Frederic Udina
>  ____________________________________________________________________
>  <udina at upf.es> Dept. D'Economia i Empresa  Universitat Pompeu Fabra
>          Ramon Trias Fargas, 25-27   08005 Barcelona SPAIN
>  tel. 34- 935421756/1763 fax: 34- 935421746   http://libiya.upf.es/
>  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>  There are many here among us who feel that life is but a joke B.Dy.
> 
> 
> _______________________________________________
> Barcelona-pm mailing list
> Barcelona-pm at mail.pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> 
> 

La versió 5.8.0 de Perl té incompatibilitats binàries amb les anteriors. 
¿Segur que la versió que tens ara de SpamAssassin funciona bé amb el 
Perl 5.8.0?

Pensa que no s'està queixant del mòdul HTML::Parser.pm en sí, sinó d'un 
"loadable object"; això és, una llibreria dinàmica (fitxer .so) o similar.

Jaume
-|
|-
More information about the Barcelona-pm mailing list