[bcn-pm] perl (fwd)

Frederic Udina udina at upf.es
Thu Mar 6 05:35:20 CST 2003


Hola superperlistes de barcelona,

(extraperlistes seria una ltre nom possible, però té connotacions
diferents, oi?)

Algú pot ajudar-me?

Rebo el meu correu a una maquina Sun una mica antiga:
SunOS gauss 5.6 Generic_105181-16 sun4u sparc SUNW,Ultra-1

on tenia instal·lat el SpamAssasin i m'anava prou be, però començava a ser
antiquat i ahir vaig intentar instal·lar la versió nova, 2.50.

Per si no ho coneixeu, SpamAssassin 
www.spamassassin.org
es un filtre que detecta els missatges
que considera spam, i ho fa prou be. SpamAssassin es un conjunt de moduls
perl, i jo de perl en se molt poc... i aqui comencen els meus problemes:

Utilitzo
This is perl, v5.8.0 built for sun4-solaris

Quan faig el test de spamassin em diu

Can't locate loadable object for module HTML::Parser in @INC (@INC
contains: /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0/sun4-solaris
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.8.0
/usr/local/lib/perl5/5.8.0/sun4-solaris /usr/local/lib/perl5/5.8.0
/usr/local/lib/perl5/site_perl .)

Però hi és:

$ ll /usr/local/lib/perl5/site_perl/HTML/Parser.pm 
-rw-r--r--  1 root   other    34212 Mar 5 15:07 
/usr/local/lib/perl5/site_perl/HTML/Parser.pm

I a més si intento reinstalar-lo em diu que ja esta bé:

@ perl -MCPAN -e shell

cpan shell -- CPAN exploration and modules installation (v1.70)
ReadLine support enabled

cpan> install HTML::Parser
CPAN: Storable loaded ok
Going to read /export/home/udina/.cpan/Metadata
 Database was generated on Wed, 05 Mar 2003 07:11:04 GMT
HTML::Parser is up to date.

Alguna idea per aquest usuari desesperat que torna a estar inundat d'spam
(si us plau, que ningú em pregunti perquè vaig trepitjar la versio
anterior...)


 Frederic Udina
 ____________________________________________________________________
 <udina at upf.es> Dept. D'Economia i Empresa  Universitat Pompeu Fabra
         Ramon Trias Fargas, 25-27   08005 Barcelona SPAIN
 tel. 34- 935421756/1763 fax: 34- 935421746   http://libiya.upf.es/
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 There are many here among us who feel that life is but a joke B.Dy.

More information about the Barcelona-pm mailing list