[bcn.pm] Re: PerlMongers: Propòsit del grup

Victor Jalencas victor at carotena.net
Wed Jun 12 09:37:59 CDT 2002


Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
posted by: Victor Jalencas <victor at carotena.net> on Majordomo v.1.94.5
ui! quasi que això amb un parell d'arrays associatius s'arregla, no? 
potser recolzat en dbm per carregar una taula de traduccions.
Lo txulo seria que el programa entengues el sentit de la expressió... 
però quasi que això és una tasca per lisp, no per perl :P

Victor

zeno wrote:
> Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
> posted by: zeno <zeno at timallen.org> on Majordomo v.1.94.5
> Victor Jalencas wrote:
> 
>> zeno wrote:
>>
>>> P.D. Que és una cullerada?
>>
>>
>> cullerada és (literalment) spoonful. Vindria a ser com aportar 2 cents.
> 
> Gràcies Victor!
> 
> Em dona una idea per un projecte: un programa que converta entre "Slang" 
> anglais i català:
> 
> $ perl slang.pl
> Slang please: la mare que em va pari!
> Translation: Bloody hell!
> 
> o la versió americà (molt més facil!):
> $ perl slang.pl
> Slang please: la mare que em va pari!
> Translation: F*ck!
> 
> Slang please: Ostia!
> Translation: F*ck!
> 
> Slang please: No em fotis!
> Translation: F*ck!
> 
> -- 
> zeno
> 
> 
> Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
> posted by: zeno <zeno at timallen.org> on Majordomo v.1.94.5Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
posted by: Victor Jalencas <victor at carotena.net> on Majordomo v.1.94.5More information about the Barcelona-pm mailing list