Oslo -- Oslo.pm announcements

 

Om Oslo

[Norwegian]

Mailinglista er lavtrafikk, og vil kun være for annonseringer relatert til Oslo.pm.

Dette er den offisielle medlemslisten til Oslo Perl Mongers! Er du medlem her, så er du medlem i foreningen.

[English]

This list is low-traffic and only for announcements regarding Oslo Perl Mongers.

Also, this is the official member list of Oslo.pm. If you're member of this list, you're a member of Oslo Perl Mongers!

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på Oslo Arkivet.

Hvordan bruke epostlisten Oslo
For å sende en epost til alle på listen, send den til oslo@pm.org.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på Oslo

Du kan melde deg på Oslo ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
  Vil du benytte sammendrag-modus? Nei Ja
   
Medlemmer av Oslo
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen Oslo), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten Oslo administreres av oslo-owner at pm.org
Administrativ side for Oslo (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på pm.org

Delivered by Mailman
version 2.1.39
Python Powered GNU's Not Unix