[Warszawa-pm] SOAP client

Piotr Roszatycki piotr.roszatycki w gmail.com
Pon, 12 Gru 2011, 07:43:26 PST


Dla zainteresowanych osób:

https://github.com/dex4er/soapcli

Jest to prosty w obsłudze (linia poleceń) klient SOAP. Dla przykładu wywołanie:

  $ soapcli '{CityName:"Warszawa",CountryName:"Poland"}'
http://www.webservicex.com/globalweather.asmx?WSDL
'#GlobalWeatherSoap' GetWeather

zaczyta nam aktualną pogodę, a z kolei:

  $ soapcli -d '{add:{x:2,y:2}}' http://soaptest.parasoft.com/calculator.wsdl

zwróci nam wynik dodawania (dzisiaj ten webserwis akurat nie działa).

Źródłem parametrów wywołania SOAP może być plik YAML albo JSON. Adres
może być podany w bezpośrednio argumencie albo pośrednio w pliku z
URL-em. Kolejny argument to adres endpoint z portem po hashu. Ostatni
argument to operacja, która może opcjonalnie też być dodana do
parametrów jako klucz pierwszego elementu.

Projekt jest w stanie surowym ale na pewno go rozwinę, chyba że znajdę
lepsze narzędzie do takich celów. Może ktoś zna?

--
 .''`.    Piotr Roszatycki
: :' :    mailto:Piotr.Roszatycki w gmail.com
`. `'     mailto:dexter w debian.org
  `-


Więcej informacji o liście Warszawa-pm