[Warszawa-pm] Spotkanie - ankieta (przyszły tydzien)

Radoslaw Zielinski radek w pld-linux.org
Czw, 22 Sty 2009, 09:28:24 PST


Zbigniew Lukasiak <zzbbyy at gmail.com> [19-01-2009 21:40]:
> OK - zarezerwowalem stolik na 6 osob w Szwejku na 19 w czwartek.

To dziś, więc czas się zbierać.  Do zobaczenia na miejscu.

-- 
Radosław Zieliński <radek at pld-linux.org>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/warszawa-pm/attachments/20090122/df397a5d/attachment.bin>


Więcej informacji o liście Warszawa-pm