[Warszawa-pm] Jakies spotkanie moze?

Radoslaw Zielinski radek w pld-linux.org
Czw, 18 Wrz 2008, 03:23:17 PDT


Zbigniew Lukasiak <zzbbyy at gmail.com> [18-09-2008 10:15]:
[...]

Chętnie.

-- 
Radosław Zieliński <radek at pld-linux.org>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/warszawa-pm/attachments/20080918/1d73c231/attachment.bin>


Więcej informacji o liście Warszawa-pm