[Vlaanderen] Bijeenkomst Amsterdam Perl Mongers, dinsdag 6 april 2010

Johan Vromans jvromans at squirrel.nl
Wed Mar 31 10:49:14 PDT 2010


[English version follows the dutch text]

Amsterdam.pm staat voor de "Amsterdamse Perl Mongers", een groep van
gebruikers van Perl. In tegenstelling tot wat de naam suggereert is
Amsterdam.pm niet beperkt tot alleen Amsterdam, maar functioneert ook
als de algemene Nederlandse gebruikersgroep. Iedereen die gelegenheid
heeft is welkom, ook al bent u al bij Alphen.pm, Nijmegen.pm,
Rotterdam.pm, Echt.pm, Exloo.pm, Groningen.pm of Wageningen.pm op
bezoek geweest.

Amsterdam.pm organiseert informele bijeenkomsten waar Perl gebruikers
kunnen samenkomen en informatie en gebruikservaringen met betrekking
tot Perl kunnen uitwisselen.

De bijeenkomsten vinden normaliter plaats op elke eerste dinsdag van
de maand. Zoals gebruikelijk voor dit soort bijeenkomsten is er ook
hier gelegenheid tot CAcert certificering en het uitwisselen van PGP
keys. De voertaal binnen Amsterdam.pm is in principe Nederlands, maar
indien nodig zal Engels worden gebruikt, b.v. om te communiceren met
niet-Nederlandssprekende aanwezigen.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 april van
20:00 tot 22:30 uur op het kantoor van XS4All, Eekholt 42, Diemen.

Voor een routebeschrijving, zie
http://www.xs4all.nl/overxs4all/contact/route.php

Liefhebbers van een etentje vooraf kunnen tussen 17:45 en 18:15
verzamelen. Om 18:15 (écht om 18:15!) gaan we naar restaurant Ling
Hong in Diemen (zie b.v. http://restaurant.diemen.klup.nl/) om een
hapje te eten.

Bezoek onze Web site http://amsterdam.pm.org voor meer details.

[English version]

Amsterdam.pm stands for the Amsterdam Perl Mongers. We're basically a
Perl user group. Despite its name, it is not local to the Amsterdam
environment, but it welcomes Perl mongers from all over the
Netherlands.

Amsterdam.pm organises informal meetings where Perl users can meet,
and exchange information and experiences with regard to using Perl.

The meetings are normally held every first Tuesday of the month. As
conventional for these kind of meetings, there is also an opportunity
to get CAcert certified, and to exchange PGP keys. Although the
preferred language for communication is Dutch, English will be spoken
if necessary.

Our next meeting is Tuesday, April 6, from 20:00 till 22:30 at the
office of XS4All, Eekholt 42, Diemen.

See http://www.xs4all.nl/en/overxs4all/contact/route.php for directions
how to get there.

Should you want to join some of us for dinner, please gather between
17:45 and 18:15. At 18:15 sharp we'll leave for restaurant Ling Hong
in Diemen (http://www.linghong.tk) for dinner.

See http://amsterdam.pm.org for more details.

------------------------------------------------------------------------------
Johan Vromans                       jvromans at squirrel.nl
Squirrel Consultancy                  Exloo, the Netherlands
http://www.squirrel.nl                http://johan.vromans.org
PGP Key 2048/4783B14D  KFP = 65 44 CA 66 B3 50 0B 34 CE 0E FB CA 2D 95 34 D0
------------------------ "Arms are made for hugging" -------------------------


More information about the Vlaanderen mailing list