[Oslo.pm] Sosial sammenkomst, onsdag 14. april 2004

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Tue Apr 13 15:18:08 CDT 2004


Oslo.pm har nok en gang sosialt medlemsmøte, på

   Pastiz, Tordenskioldsgate 10 v/Rådhuset
   14. april 2004, klokken 18:00.

Vi satser på en hyggelig stund med med lett prat om ting som interesserer
oss. Er du tørst, så møt opp! Kjenner også du noen interesserte, så ta dem
gjerne med. :)

Oslo.pm sine arrangementer er åpne for alle Perl-interesserte, og for å
melde deg inn i Oslo Perl Mongers (og få varsler om Perl-relaterte
aktiviteter i Oslo), trenger du bare å abonnere på annonserings-lista[1]
vår. Utover dette finnes mere informasjon på vår webside[2].

Velkommen til alle!


mvh,

- Salve J. Nilsen, på vegne av Oslo Perl Mongers.

[1] <http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo>
[2] <http://oslo.pm.org/>

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)More information about the Oslo mailing list