[Oslo.pm] Sosialt Perl-møte i kveld, 4. februar 2004

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Wed Feb 4 06:13:00 CST 2004


Oslo.pm inviterer til månedens medlemsmøte!

   Pastiz, Tordenskiolds gate 10 v/Rådhuset.
   Onsdag 4. februar, klokken 18:00

Vi satser på å ha en hyggelig stund, med lett prat om ting som
interesserer oss. :)

Oslo.pm sine arrangementer er åpne for alle perl-interesserte. For å
melde deg inn i Oslo Perl Mongers, trenger du bare å abonnere på
annonserings-listen[1] vår. Vi har også en egen epostliste for de som
ønsker å engasjere seg litt mer[2], og utover dette tilbyr våre
websider[3] mere informasjon.

Velkommen til alle! :)


mvh,

- Salve J. Nilsen, på vegne av Oslo.pm.

[1] <URL: http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo >
[2] <URL: http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo-aktive >
[3] <URL: http://oslo.pm.org/ >

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)More information about the Oslo mailing list