[Oslo.pm] Re: [Oslo.pm] Sosialt Perl-møte, 4. desember 2002

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Wed Dec 4 05:49:56 CST 2002


En liten påminnelse.....


Suddenly, Salve J Nilsen uttered:
>
> Oslo.pm inviterer til sosialt medlemsmøte!
>
>    Pastiz, Tordenskiolds gate 10 v/Rådhuset.
>    Onsdag 4. desember, klokken 18:00
>
> Vi satser på å ha en hyggelig stund, og prøver å finne et tema for
> januarmøtet.
>
> Oslo.pm sine arrangementer er åpne for alle perl-interesserte! For å
> melde deg inn i Oslo Perl Mongers, trenger du bare å abonnere på
> annonserings-listen[1] vår. Vi har også en egen epostliste for de som
> ønsker å engasjere seg litt mer[2], og utover dette tilbyr våre
> websider[3] mere informasjon.
>
> Velkommen til alle! :)
>
>
> mvh,
>
> - Salve J. Nilsen, på vegne av Oslo.pm.
>
> [1] <URL: http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo >
> [2] <URL: http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo-aktive >
> [3] <URL: http://oslo.pm.org/ >

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)More information about the Oslo mailing list