[Oslo-aktive] [Oslo.pm] Innkalling til årsmøte i Oslo.pm

Kirill Miazine km at krot.org
Man 6. Des 2010 15:46:02 PST


og ingen var aktiv nok for å kvalifisere seg til en kasse jueløl:

http://mail.pm.org/pipermail/oslo/2009/000201.html

* Marcus Ramberg [2010-12-06 14:40]:
> Du er herved invitert til årsmøtet i Oslo Perl Mongers.
> 
>  Sted:  Noworking, Nordaaker, Youngstorget
> 
>  Tid:  Tirsdag 4. januar 2010, kl. 18:30
> 
> Agenda for møtet er i henhold til vedtektene:
> 
>  1. Åpning: valg av møteleder og referent
> 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
>  2. Årsberetning
>  3. Årsregnskap
>  4. Valg av styre og andre tillitsmenn
>  5. Budsjett
>  6. Eventuelt
> 
> Årsberetning, årsregnskap og valgkomitéens innstilling ettersendes. Det
> foreligger ingen forslag til vedtektsendringer eller andre innkomne
> saker til behandling på årsmøtet.
> ***
> Marcus Ramberg
> Nordaaker Consulting AS (995 701 766)
> +47 934 17 508
> http://nordaaker.com

-- 
#!/usr/bin/perl -w
print(&{sub{eval(qq(q(@_)))}}((join(''=>map{ord=~m(1(06|12))?uc:lc}($[=>
map{chr}(97..122))[map{int}grep{length}split(/(\d\d)/,'102119200114152'.
q(008051816051812080103110518))]))=~m(^(Just)(.+)(Perl)(.+)(?#:-)$)),$/)Mer informasjon om epostlisten Oslo-aktive.