[Oslo-aktive] Tema for høstens møter

Salve J Nilsen sjn+oslo.pm at pvv.org
Ons 9. Aug 2006 03:51:23 PDT


Trym Skaar said:
> 
> Mulig jeg kan stille med lokaler. Hvor mange mennesker må møterommet 
> kunne holde?

Vanskelig å si. Har du plass til 20 så er det en bra start! :)


- Salve

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo-aktive.