[Oslo-aktive] Tema for høstens møter

Salve J Nilsen sjn+oslo.pm at pvv.org
Ons 2. Aug 2006 03:53:44 PDT


Marcus Ramberg said:
> 
> Jeg kan sikkert holde et eller annet foredrag i løpet av høsten, 
> f.eks. om XML::Feed eller Plagger. (Siden jeg allerede har kjedet dere 
> til døde med Catalyst :-)

Neida, Catalyst har så mye for seg at det kan man prate mer om! :)

Når passer det for deg å si noe om [tema]? (Septembermøtet har jeg tatt 
for meg seg allerede. :)


- Salve

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo-aktive.