[Moscow.pm] Конвертация unicode символов в ascii

Naim Shafiev shafiev на gmail.com
Ср Июл 4 10:55:57 PDT 2012


2012/7/4 Lars Dɪᴇᴄᴋᴏᴡ 迪拉斯 <daxim на cpan.org>:
>> автоматической конвертации
>> unicodных символов
>
> По-чему? Я вообразю у тебя есть [XY problem](http://mywiki.wooledge.org/XyProblem).
> Пожалуйста передай какаю задачу ты хочешь решить? Искать текст?

Искать текст не проблема.
Мне нужно unicode текст в пихать в вещи которые переваривают только
ascii ( типа zabbix 1.8.x)


>
> use utf8;
> use Unicode::Collate qw();
> my $c = Unicode::Collate->new(normalization => undef, level => 1, entry => <<'ENTRY');
> 0131;[.16B2.0020.0002.0069]
> 0259;[.1631.0020.0002.0065]
> 018F;[.1631.0020.0008.0045]
> ENTRY
>
> my $az = 'Əski dövr adlandırılan birinci dövr XIII əsrdən XVIII əsrə qədər '.
> 'olan dövrü, yeni adlandırıla bilən ikinci dövr isə XVIII əsrdən yaşadığımız '.
> 'günlərə qədər olan bir dövrü əhatə edir. Əski Azərbaycan dilində söz '.
> 'birləşmələrinin quruluşu daha çox ərəb və fars dillərinin sintaktik '.
> 'modelində olmuşdur: fəsli-gül (gül fəsli), tərki-təriqi-eşq (eşq təriqinin '.
> '(yolunun) tərki), daxili-əhli-kamal (kamal əhlinə daxil)…';
>
> for my $user_input (qw(adlandirilan Azerbaycan cox dovru ehate Eski gul qurulusu teriqinin yasadigimiz)) {
>   if (my ($pos, $len) = $c->index($az, $user_input)) {
>     printf "Found %s at position %d, length %d as %s\n",
>       $user_input, $pos, $len, substr($az, $pos, $len);
>   } else {
>     print "Could not find $user_input.\n";
>   }
> }
> __END__
> Found adlandirilan at position 10, length 12 as adlandırılan
> Found Azerbaycan at position 187, length 10 as Azərbaycan
> Found cox at position 240, length 3 as çox
> Found dovru at position 70, length 5 as dövrü
> Found ehate at position 170, length 5 as əhatə
> Found Eski at position 0, length 4 as Əski
> Found gul at position 304, length 3 as gül
> Found qurulusu at position 226, length 8 as quruluşu
> Found teriqinin at position 343, length 9 as təriqinin
> Found yasadigimiz at position 129, length 11 as yaşadığımız
>
> --
> Moscow.pm mailing list
> moscow-pm на pm.org | http://moscow.pm.org
>


Подробная информация о списке рассылки Moscow-pm