[Kiev-pm] utf8

vti viacheslav.t at gmail.com
Fri Jan 17 05:52:26 PST 2014


В документации идущей с Perl касамо Unicode: perluniintro, perlunicode 
везде только Encode. С остальным согласен.

On 01/17/2014 03:43 PM, Denis Sokolovsky wrote:
> Дозвольте не погодитись. По-перше я не бачив що б всюди рекомендували 
> Encode замість utf8::encode/decode - вони по різному працюють і не 
> можуть виключно заміщати одна одну. По-друге все залежить від мети. 
> utf8::decode більш строгий до корректності utf8 строки ніж Encode, 
> який пробує створити щось валідне будь-що. Натомість utf8::decode не 
> вміє займатись перекодовуванням з будь-чого в utf8. Ось простий 
> приклад, що демострує строгість utf8::decode:
>
> $ perl -MEncode -MDevel::Peek -e '$x = "фів\321"; print "Original\n"; 
> Dump($x); print "Encode/utf8\n"; Dump(Encode::decode("UTF-8", $x)); 
> utf8::decode($x); Dump($x);'
> Original
> SV = PV(0x92f7750) at 0x9313f08
>  REFCNT = 1
>  FLAGS = (POK,pPOK)
>  PV = 0x930f5b8 "\321\204\321\226\320\262\321"\0
>  CUR = 7
>  LEN = 12
> Encode/utf8
> SV = PV(0x92f7d60) at 0x93935d0
>  REFCNT = 1
>  FLAGS = (TEMP,POK,pPOK,UTF8)
>  PV = 0x939ae78 "\321\204\321\226\320\262\357\277\275"\0 [UTF8 
> "\x{444}\x{456}\x{432}\x{fffd}"]
>  CUR = 9
>  LEN = 12
> SV = PV(0x92f7750) at 0x9313f08
>  REFCNT = 1
>  FLAGS = (POK,pPOK)
>  PV = 0x930f5b8 "\321\204\321\226\320\262\321"\0
>  CUR = 7
>  LEN = 12
>
> Відповідно функція is_utf8 для результату Encode видає true, а після 
> utf8::decode строка так і не стала utf8. Я погоджуюсь що для більшості 
> веб задач варто все ж таки використовувати Encode (особливо коли мова 
> стосується данних від користувача) тому що вона майже наглухо 
> fail-proof, але то не є панацея.
>
>
>
> 2014/1/16 vti <viacheslav.t ÎÁ gmail.com <mailto:viacheslav.t ÎÁ gmail.com>>
>
>   Не надо путать utf8::* с Encode::*. Везде рекомендуют использовать
>   Encode, а не вручную проставлять utf8-флаги. Кроме того используя
>   'UTF-8' в Encode, вместо 'utf8', utf-символы кое-как, но
>   валидируются.
>
>
>   On 01/16/2014 03:47 PM, Denis Sokolovsky wrote:
>>
>>   Вставлю і я свої 5 копійок: utf8::encode/decode нічого не
>>   перекодовують, а просто помічають скаляр як такий що містить не
>>   байти, а символи. Це дозволяє perl відповідно працювати з такими
>>   скалярами. Може такий приклад трохи прояснить ситуацію:
>>
>>   $ perl -MDevel::Peek -e '$x = "фів"; Dump($x); utf8::decode($x);
>>   Dump($x)'
>>
>>   SV = PV(0x1ceed80) at 0x1d0d4b8
>>
>>    REFCNT = 1
>>
>>    FLAGS = (POK,pPOK)
>>
>>    PV = 0x1cfc5e0 "\321\204\321\226\320\262"\0
>>
>>    CUR = 6
>>
>>    LEN = 16
>>
>>   SV = PV(0x1ceed80) at 0x1d0d4b8
>>
>>    REFCNT = 1
>>
>>    FLAGS = (POK,pPOK,UTF8)
>>
>>    PV = 0x1cfc5e0 "\321\204\321\226\320\262"\0 [UTF8
>>   "\x{444}\x{456}\x{432}"]
>>
>>    CUR = 6
>>
>>    LEN = 16
>>
>>
>>   Відповідно ці функції відмінно лягають в процес описаний
>>   Турським: на вході для отримання з байтів символів викоикаємо
>>   decode, на виході для того щоб віддавати байти: encode. Додаткові
>>   опції, назразок того самого :utf8 для open просто автоматизують
>>   данну операцію.
>>
>>   -- 
>>   Denis Sokolovsky
>>
>>   On Jan 16, 2014 3:24 PM, "vti" <viacheslav.t ÎÁ gmail.com
>>   <mailto:viacheslav.t ÎÁ gmail.com>> wrote:
>>
>>     On 01/16/2014 03:09 PM, my.yarnik ÎÁ yandex.ru
>>     <mailto:my.yarnik ÎÁ yandex.ru> wrote:
>>
>>         Во-первых, лучше использовать use utf8; вместо use
>>         encoding 'utf8';, т.к.
>>         согласно http://perldoc.perl.org/encoding.html
>>         данная прагма в 5.18+ является deprecated.
>>
>>       Спасибо
>>
>>         use open qw/:std :utf8/;
>>         use utf8;
>>         use CGI qw/:standard -utf8/;
>>
>>       Вот как раз если добавлять :std, то ломаются данные из
>>       простой формы
>>       на данный момент рабочий вариант вот такой:
>>
>>       use open qw/:utf8/;
>>       use utf8;
>>       use CGI qw/:standard -utf8/;
>>
>>       Но у него есть мелкий недостаток, он не правильно
>>       выводит русское название
>>       файла при glob("*").
>>       Можно конечно использовать костыль, предложенный vti, в виде
>>       Encode::decode('UTF-8', $_);
>>       Тем более, что русских файлов в принципе не желательно
>>       держать.
>>
>>       Для тех кто хочет потестить (посмотреть):
>>       Пожалуйста http://www.ahost.com.ua/utf8/index.cgi
>>       FTP: admin_utf8 / utf8
>>       http://77.120.116.161/myadmin admin_utf8 / utf8
>>
>>
>>     Перекодировка -- это не костыль. Процитирую свои изменения в
>>     тот файл:
>>
>>     Рекомендации по UTF-8:
>>     1. print должен быть в UTF-8: binmode(STDOUT, ":utf8");
>>     2. glob возвращает файл в байтах, необходимо преобразовать в
>>     UTF-8: my
>>     $file = Encode::decode('UTF-8', $_);
>>     3. при открытии файла необходимо сообщить, что мы хотим
>>     автоматически
>>     UTF-8: open(FILE, '<:encoding(UTF-8)', "$file");
>>     4. вместо use encoding 'utf-8' использовать use utf8; и
>>     только тогда,
>>     когда в исходном тексте программы есть UTF-8 символы (в
>>     данном случае есть)
>>     5. с базой вижу есть вариант правильный (set names +
>>     mysql_enable_utf8),
>>     надеюсь, что и в схеме стоит кодировка UTF-8 (иначе будет
>>     каша потом)
>>
>>     Сократить этот список можно используя utf8::all.
>>     _______________________________________________
>>     Kiev-pm mailing list
>>     Kiev-pm ÎÁ pm.org <mailto:Kiev-pm ÎÁ pm.org>
>>     http://mail.pm.org/mailman/listinfo/kiev-pm
>>
>>
>>
>>   _______________________________________________
>>   Kiev-pm mailing list
>>   Kiev-pm ÎÁ pm.org <mailto:Kiev-pm ÎÁ pm.org>
>>   http://mail.pm.org/mailman/listinfo/kiev-pm
>
>
>   _______________________________________________
>   Kiev-pm mailing list
>   Kiev-pm ÎÁ pm.org <mailto:Kiev-pm ÎÁ pm.org>
>   http://mail.pm.org/mailman/listinfo/kiev-pm
>
>
>
>
> -- 
> Denis Sokolovsky
>
>
> _______________________________________________
> Kiev-pm mailing list
> Kiev-pm ÎÁ pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/kiev-pm

----------- ���� ���-----------
÷ÌÏÖÅÎÉÅ × ÆÏÒÍÁÔÅ HTML ÂÙÌÏ ÉÚ×ÌÅÞÅÎÏ…
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/kiev-pm/attachments/20140117/c23cf0a0/attachment.html>


More information about the Kiev-pm mailing list