[Groningen-pm] Bijeenkomst Amsterdam Perl Mongers, dinsdag 2 augustus 2011

Johan Vromans jvromans at squirrel.nl
Tue Jul 26 11:20:04 PDT 2011


[English version follows the dutch text]

Amsterdam.pm staat voor de "Amsterdamse Perl Mongers", een groep van
gebruikers van Perl. In tegenstelling tot wat de naam suggereert is
Amsterdam.pm niet beperkt tot alleen Amsterdam, maar functioneert ook
als de algemene Nederlandse gebruikersgroep. Iedereen die gelegenheid
heeft is welkom, ook al bent u al bij Alphen.pm, Nijmegen.pm,
Rotterdam.pm, Echt.pm, Exloo.pm, Groningen.pm of Wageningen.pm op
bezoek geweest.

Amsterdam.pm organiseert informele bijeenkomsten waar Perl gebruikers
kunnen samenkomen en informatie en gebruikservaringen met betrekking
tot Perl kunnen uitwisselen.

De bijeenkomsten vinden normaliter plaats op elke eerste dinsdag van
de maand. Zoals gebruikelijk voor dit soort bijeenkomsten is er ook
hier gelegenheid tot CAcert certificering en het uitwisselen van PGP
keys. De voertaal binnen Amsterdam.pm is in principe Nederlands, maar
indien nodig zal Engels worden gebruikt, b.v. om te communiceren met
niet-Nederlandssprekende aanwezigen.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 augustus van
20:00 tot 22:30 uur in de Tuinzaal van De Burcht, Leiden.
http://www.deburchtleiden.nl/

Verzamelpunt voor parkeerders (op Garenmarkt of Steenschuur)
of mee-eters per trein
is http://www.deww.nl/ in de Wolsteeg.

Bezoek onze Web site http://amsterdam.pm.org voor meer details.

[English version]

Amsterdam.pm stands for the Amsterdam Perl Mongers. We're basically a
Perl user group. Despite its name, it is not local to the Amsterdam
environment, but it welcomes Perl mongers from all over the
Netherlands.

Amsterdam.pm organises informal meetings where Perl users can meet,
and exchange information and experiences with regard to using Perl.

The meetings are normally held every first Tuesday of the month. As
conventional for these kind of meetings, there is also an opportunity
to get CAcert certified, and to exchange PGP keys. Although the
preferred language for communication is Dutch, English will be spoken
if necessary.

Our next meeting is Tuesday, August 2, from 20:00 till 22:30 at 
http://www.deburchtleiden.nl/

The office is on the second floor, above Hypotheek Visie. It can be
reached from the Amsterdam Central Station with trams 16,
24, or 25. The tram stops in front of the office.
Alternatives: 1, 2, 5 (Koningsplein/Keizersgracht), 4 (Muntplein).

Meeting place for dinner is http://www.deww.nl/.

See http://amsterdam.pm.org for more details.

------------------------------------------------------------------------------
Johan Vromans                       jvromans at squirrel.nl
Squirrel Consultancy                  Exloo, the Netherlands
http://www.squirrel.nl                http://johan.vromans.org
PGP Key 2048/4783B14D  KFP = 65 44 CA 66 B3 50 0B 34 CE 0E FB CA 2D 95 34 D0
------------------------ "Arms are made for hugging" -------------------------


More information about the Groningen-pm mailing list