Quan acabi el PFC us l'enseño encantat i disctuim les meves decicions d'implemntació!<br><br>Suposo que el mes que ve o l'altre hauré acabat... Posposem-ho per a la següent reunió, suposo que pel Juliol.<br><br>

Salut!<br><br><div class="gmail_quote">2012/5/2 Alex Muntada <span dir="ltr"><<a href="mailto:alexm@alexm.org" target="_blank">alexm@alexm.org</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div class="im">+ Jordi "Txor" Casas Ríos:<br>
<br>
</div><div class="im">> he remenat els camps del request amb el Data::Dumper i<br>
> he vist que allà hi havia el que necessitava (el host!!!!!).<br>
<br>
</div>Prova una altra cosa, fes un dump del %ENV i veuràs quanta informació<br>
interessant ofereix el servidor web.<br>
<div class="im"><br>
> Aquí teniu la meva app:<br>
> <a href="http://code.google.com/p/nagiosappliance-welcomeweb/source/browse/" target="_blank">http://code.google.com/p/nagiosappliance-welcomeweb/source/browse/</a><br>
<br>
</div>Gràcies! :-)<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
--<br>
Alex Muntada <<a href="mailto:alexm@alexm.org">alexm@alexm.org</a>><br>
<a href="http://alexm.org/" target="_blank">http://alexm.org/</a><br>
_______________________________________________<br>
llista dels Barcelona-pm<br>
<a href="mailto:Barcelona-pm@pm.org">Barcelona-pm@pm.org</a><br>
<a href="http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm" target="_blank">http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm</a><br>
BCN Perl Mongers: <a href="http://barcelona.pm.org" target="_blank">http://barcelona.pm.org</a></div></div></blockquote></div><br>