[bcn-pm] Consulta sobre hacer una web

Alex Muntada alexm a alexm.org
dim maig 1 02:14:45 PDT 2012


+ Jordi "Txor" Casas Ríos:

> Como se redirecciona a un cliente remoto hacia el puerto 8080

Si et refereixes a canviar el port de l'hypnotoad:
https://metacpan.org/module/Mojo::Server::Hypnotoad#listen

Si et refereixes a tenir un proxy invers al port 8080 que connecti al
port de l'hypnotoad com a backend, pots usar apache mod_proxy, nginx,
pound, varnish, perlbal, etc. Hi ha moltes opcions, però primer
caldria saber exactament el que vols dir.

> la ruta /nagios independientemente de la IP en que escuche el server?

# Suposant que hagi entès bé el que vols, potser això?

define command {
    command_name check_http_port_url
    command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H '$ARG1$' -p
'$ARG2$ -u '$ARG3$' -f follow
}

define command {
    command_name check_http_hostaddress_port_url
    command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H
'$HOSTADDRESS$' -p '$ARG1' -u '$ARG2$' -f follow
}

define service {
    use generic-service
    host_name web.example.org
    service_description Hypnotoad App
    check_command check_http_port_url!www.example.com!8080!/foo/bar
    # check_command check_http_hostaddress_port_url!8080!/foo/bar
}

> Cuando lo tenega totalmente arreglado y limpito os cuelgo el código!

Genial! :-)

-- 
Alex Muntada <alexm a alexm.org>
http://alexm.org/


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm