[bcn-pm] Resum reunió Octubre

Jordi Delgado jdelgado a lsi.upc.edu
dim nov 1 09:36:04 PDT 2011


Alba, aqui tens el resum de la meva sessio. Veus que no concreto que
fare a la sessio practica, m'ho reservo, ok? tampoc cal dir-ho ara.

----------------------------------------------------------------
- <3> 60 minuts: 11:00-12:00
Referencies: Referencies, propietats basiques
	   Referencies a Array i a Hash
	   Estructures de dades aniuades.
	   Notacio: La fletxa
	   Arrays i Hash anonims
	   Autovivificacio
(Chromatic pl.50-52, Schwartz et al. (Intermediate) caps. 4, 5)

Subrutines: Definicio, crida, pas de parametres i valors de retorn
	   Variables locals i lexiques.
	   Retorn de valors no escalars.
	   Recursivitat (final).
	   Referencies a subrutines.
	   Subrutines anonimes, callbacks i closures.
(Chromatic pl.52-55, Schwartz et al. (Learning) cap. 4, 
 Schwartz et al. (Intermediate) cap. 7 )

- <4> 60 minuts: 12:00-13:00
 Problema practic, hands-on (encara per decidir).
----------------------------------------------------------------

Salut!

Jordi


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm