[bcn-pm] Reunió

Jose Luis Perez Diez jluis a escomposlinux.org
dic ago 24 04:02:49 PDT 2011


on es fa la reunió de l mes d'agost?

ahir vaig parlar amb el del bar  i em va dir que no sabia res de la reunió 
però si avisem obrira 


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm