[bcn-pm] modul que et mostra associacio

Xavier Noria fxn a hashref.com
dis feb 27 03:48:17 PST 2010


El modul que varem comentar a la reunio que et posa parentesis (entre
d'altres coses que sap fer) es el modul standard B::Deparse, es fa
anar aixi:

fxn a euler.local:~ ∴ perl -MO=Deparse,-p -e '$a && $b || @c'
(($a and $b) or @c);
-e syntax OK


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm