[bcn-pm] aclariment sobre ordenacio

Xavier Noria fxn a hashref.com
div feb 26 17:16:03 PST 2010


Al final m'he arromangat i ho he picat avui, ja esta al CPAN:

http://search.cpan.org/~fxn/Net-FluidDB


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm