[bcn-pm] dubte

Xavier Noria fxn a hashref.com
dij maig 28 04:09:40 PDT 2009


On Thu, May 28, 2009 at 11:22 AM, Jordi Delgado <jdelgado a lsi.upc.edu> wrote:

> (...)
> given( $ARGV[0] ) {
>        when( /^-?\d+\.\d+$/ ) { #smart
>                        say 'Not a number!' }
>        when( $_ > 10 ) { #dumb
>                        say 'Number is greater than 10' }
>        when( $_ < 10 ) { #dumb
>                        say 'Number is less than 10' }
>        default { say 'Number is 10' }
> }
> (...)

Com que la resta de clausules d'alguna manera classifiquen nombres, jo
diria que el que esta malament es el discriminant. Apostaria a que vol
*negar* que fa matching, es a dir que hi falta un "!".


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm