[bcn-pm] Perl.cat

TooMany Secrets toomany a toomany.net
dij maig 7 07:01:41 PDT 2009


2009/5/7 Alex Muntada <alexm a alexm.org>:
> Inicialment tenia muntat el Movable Type amb SQLite i
> després de moltes proves l'he reinstal·lat amb MySQL,
> que segurament és el més habitual (tot i que jo sóc més
> de PostgreSQL). La qüestió era tenir un entorn prou
> habitual.

¿Sabes si la base de datos se crea con un encoding determinado? (caso
negativo borrar y crear forzando utf8)
Por otra parte, también podría serte de ayudar poner esto en el my.cnf
de config del mysql:

default-character-set=utf8

-- 
---------------------------------------------------------------------------------------
Have a nice day  ;-)
TooManySecrets

/"\   ASCII Ribbon Campaign  | FreeBSD Since 4.x
\ / - NO HTML/RTF in e-mail  | GNU/Linux Since 1994.
 X  - NO Word docs in e-mail |
/ \  - http://www.toomany.net
---------------------------------------------------------------------------------------


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm