[bcn-pm] numeros en notacions no estandard

Juan Julian Merelo Guervos jmerelo a geneura.ugr.es
dll jul 27 04:26:36 PDT 2009


Joaquin Ferrero escribió:
> Albert Vilella escribió:
>  
>> Hola,
>>
>> Algu sap quina es la manera mes adequada de convertir numeros en
>> notacions com aquesta:
>>
>> 91.8M
>> 12.3G
>>
>> perl no tracta el M en mega i G en giga automaticament...
>>
>>   
>
> #/usr/bin/perl -l
> use Number::Format qw(:subs);
>
> $x = "12.3G"; print unformat_number($x);        # 13207024435.2
> $x = "91.8M"; print unformat_number($x);        # 96259276.8
> $x = "12.3G"; print unformat_number($x, base => 1000); # 12300000000
>
>
>  
Lo que no sepa el Explorer...

JJ


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm