[bcn-pm] xerrada d'aquest dijous

Jose Luis Perez Diez wjperezdagencat.net
Dma Mar 27 08:26:03 PDT 2007


On Tuesday 27 March 2007 15:39, Esteve Fernandez wrote:
> Hola, hi ha alguna xerrada per fer aquest dijous? Si no, faig la de
> Perligata i em trec el mort de sobre ;)

 + 1 

http://www.perlmonks.org/?displaytype=print;node_id=394350;replies=1

"Cogito cogito ergo cogito sum - I think that I think, therefore I think that 
I am." Ambrose Bierce

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruces%27_Philosophers_Song : 
Poto, ergo sum


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm