[bcn-pm] emacs perl debugging

pancake pancakeayouterm.com
Dma Mar 6 07:17:19 PST 2007


> b linenum:nomdelfitxer

No uso emacs, ni depuro perl, pero per logica no seria filename:linenum?Més informació de la llista de correu Barcelona-pm