[bcn-pm] DBI mysql dump

Arnau Bria arnauaemergetux.net
Dij Set 28 03:53:12 PDT 2006


Hola,

volia crear-me un petit script que em fes un dump de una bd de mysql i
m'enviés el fitxer comprimit a gmail.

Estic començant amb el tema perl i tinc poqueta pràctica... 

la meva primera idea era tirar de system (), però no crec que posar les
3 comandes (dump, gzip, mail) en system sigui molt perl way (pot ser
m'equivoco...). Així que pretenia fer-ho quant més perl possible,
millor.

Així que he començat a mirar el tema DBIx::dump a
http://search.cpan.org/~isterin/DBIx-Dump-0.04/Dump.pm i hi ha una cosa
que no em queda clara.

my $exceldb = DBIx::Dump->new('format' => 'excel', 'ouput' => 'db.xls',
'sth' => $sth, EventHandler => \@handler);

on puc trobar la "llista" del possibles format que treu el dump?

Que vol dir: EventHandler => \@handler)?

per fer el gzip, tiro de system o de PerlIO::gzip?


hi ha algun mòdul de perl que treballi amb postfix per poder enviar el
mail?
perque he vist
http://perlenespanol.baboonsoftware.com/tutoriales/email/envio_de_email_unix.html
que fa una redirecció per acabar utilitzant sendamil...

open (MAIL,"|/usr/lib/sendmail -t");
print MAIL "To: to\@e.mail\n";
print MAIL "From: from\@e.mail\n";
[...]

Moltes gracies,

-- 
Arnau Bria
http://blog.emergetux.net
Wiggum: Dispara a las ruedas Lou.
Lou: eee, es un tanque jefe.
Wiggum: Me tienes hartito con todas tus excusas.


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm