[bcn-pm] feina a madrid amb perl+openldap

pancake pancakeaphreaker.net
Dma Oct 31 11:18:43 PST 2006


M'han comentat una feina per un projecte de 3 setmanes a madrid
(he preguntat i sembla que es obligatoria estar per alla fisicament).

El tema consisteix en perl+openldap en un projecte per 3 setmanes.

Crec que hi havia algu de madrid per aqui la llista, sino podeu
rular aq mail porai.

FMI: asanchez at neurowork.net

--pancake


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm