[bcn-pm] Extraño error con getpwnam

Alex Muntada alexmaalexm.org
Dij Feb 9 01:51:32 PST 2006


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

* Jose Pedro Andres Garcia <macklusadebianitas.net>:
  [2006-02-09 01:10:23 +0100]

> foreach ( 'root', 'macklus' ) {
>         if ( getpwnam ( $_ ) ) {

En aquest context, la funció getpwnam retorna l'uid, que en el
cas de root és 0 i per tant fals. Només cal que canviïs la forma
en què comproves el resultat:

  @getpwnam = getpwnam $_;

  if ( @getpwnam ) {
    ...
  }

Per a més detalls «perldoc -f getpwnam».

- --
Alex Muntada <alexmaalexm.org>
http://alexm.org/

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iD8DBQFD6xChLdxCGS3zaBERAgi3AJ9J6/VkAuFNupltyF7YrQeGzOENBQCgsvb2
n9zMiJujCadMmR0LsrV76pA=
=GLDe
-----END PGP SIGNATURE-----


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm