[bcn-pm] hi ha xerrada prevista per a aquest mes?

Carlos Escribano cesatablinum.org
Diu Set 11 06:55:59 PDT 2005


Ja he tornat de vacances!

> Hola camarades! Es va comentar res sobre xerrades a la reunio
> d'agost? Hi ha res previst?


No es va parlar res de xerrades properes; és que només hi eram el josep lluis, 
el Joel i jo; agost pasa factura...

Ara per ara només tenim l'oferta de'n Sergi sobre promamació gràfica amb 
font-ends basats en widgets

> -- fxn (<-- just back from YAPC::EU :-)

Podries fer una pagineta de crònica? Suposo que tindras fotos  (i potser un 
llibre estampat amb la firma de l'oncle Larry) ... Va, animat i m'e envies un 
texte per correu, que el possamerem a la web.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050911/9a6e0e8d/attachment.bin


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm