[bcn-pm] a quina hora és la reunió i fins a quina hora prevista?

Francesc Guasch francesc.guasch at etsetb.upc.edu
Thu Mar 31 08:07:34 PST 2005


Josep Ruano wrote:
> això, res més.

comença a les 20:00, la xerrada principal sol durar entre 30 i 60
minuts, normalment ens quedem fins les 22 o 22:30, alguns dies
més, d'altres menys.


More information about the Barcelona-pm mailing list