[bcn-pm] publicidad III Festival ?

Carlos Escribano cesatablinum.org
Diu Jul 10 14:00:30 PDT 2005


El Domingo 10 Julio 2005 21:49, Xavier Noria escribió:

> Els tutorials de l'Stas duren de 4 a 5 hores, i despres soparem, que
> tal les 17?

No se vosaltres, però a mi, en anglès, més de dues hores, em sembla 
excesiu .... Però si voleu a les 17, que sigui, ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050710/d5b2d736/attachment.bin


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm