[bcn-pm] Visita JJ Merelo

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Thu Jan 20 03:21:48 PST 2005


El Jueves 20 Enero 2005 12:04, Xavier Noria escribió:
> Maginific, llavors que us sembla fer una jornada com aquella? En Carlos
> donaria la seva xerrada sobre XML (que val a dir que pel que hi ha al
> wiki estara de conya), despres tindriem la d'en JJ, i despres anem
> sopar.

por mi bien, que ya sabeis que la ignorancia es muy atrevida
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050120/73d9fedb/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list