[bcn-pm] Visita JJ Merelo

Francesc Guasch Ortiz frankie at etsetb.upc.edu
Tue Jan 18 11:54:58 PST 2005


Jordi Delgado wrote:

> Què us semblaria fer una reunió "extra" el dijous dia 3 (o qualsevol
> altre dia d'aquella setmana)? Penso que estaria bé que us coneguèssiu.

per mi perfecte


More information about the Barcelona-pm mailing list