[bcn-pm] No sé perquè el missatge anterior ha sortit dues vegades...

Jordi Delgado jdelgado at lsi.upc.edu
Tue Jan 18 09:22:15 PST 2005


Doncs això,

No sé com és que ha sortit dues vegades el missatge que he enviat abans...

Salut!

Jordi


More information about the Barcelona-pm mailing list