[bcn-pm] propuestas de cambios en el wiki

Alex Muntada alexm at cpan.org
Fri Jan 7 03:57:38 PST 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

* Carlos Escribano <ces at tablinum.org>:
  [2005-01-07 12:24:51 +0100]

> La llista és a mail.pm.org, mentre el que administrarem és
> el subdomini barcelona.pm.org, que de moment no té mes que
> un host A barcelona.pm.org

Tens raó, la llista està a mail.pm.org i per tant no cal l'MX.
Suposo que m'ha liat el fet de comprovar que fins ara hi havia
un MX cap a mail.pm.org per al nom barcelona.pm.org.

- --
Alex Muntada <alexm at alexm.org>
http://alexm.org/

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFB3nkhLdxCGS3zaBERAu9aAKDZiiCni/JoUhFKbrC1ngv1CXoJ3QCgxA9K
eVDkQRAs2Vai+hARqHJcmUI=
=dNsY
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Barcelona-pm mailing list