[bcn-pm] propuestas de cambios en el wiki

Alex Muntada alexm at cpan.org
Fri Jan 7 03:08:09 PST 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

* Carlos Escribano <ces at tablinum.org>:
  [2005-01-07 11:58:34 +0100]

> donaba per soposat que podíem seguir fent servir la llista a
> pm.org  (...) encara que si voleu migrarla no hi ha problema.

Jo no dic que s'hagi de migrar, però sí caldrà afegir un MX
que apunti a mail.pm.org als mapes de DNS si volem que la
llista segueixi a pm.org (tingueu-ho present).

Si volem migrar la llista o crear-ne de noves, és quelcom del
que podem parlar a la llista o a la propera reunió.

- --
Alex Muntada <alexm at alexm.org>
http://alexm.org/

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFB3m1xLdxCGS3zaBERAmv2AJ98Z2LNR401zy9LwpQLVOHseQwEGQCfawPU
VQeTI8o0dob8U6V93fceIV0=
=KMt5
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Barcelona-pm mailing list