[bcn-pm] Enviar email quan acaba un procés

Albert Vilella avilella at gmail.com
Mon Jan 3 09:48:31 CST 2005


He provat Mail::Sendmail, i sembla que tot funcioni bé, almenys en
l'adreça de gmail.

-----

#!/usr/local/bin/perl

use Mail::Sendmail;

my $job = 321412;
my $output = "you almost burned the CPU, but all ended fine";

%mail = ( To   => '--------a-------',
     From  => '--------a-----',
     Subject => "Sendmail batch: Job $job finished.",
     Message => "See output at $ouptut"
    );

sendmail(%mail) or die $Mail::Sendmail::error;

print "OK. Log says:\n", $Mail::Sendmail::log;

1;

-----

Ara em faltarà descobrir com controlar la finalització dels processos i
l'output que donen,

Gràcies,

  Albert.


> Mail::Sender utiliza smtp. Veo en el fuente que tiene estas dependencias:
> 
> use File::Basename;
> use MIME::Base64;
> use MIME::QuotedPrint;
> 
> No sé si eso es mucho
More information about the Barcelona-pm mailing list