Re: [bcn-pm] Enviar email quan acaba un procés

Xavier Noria fxn at hashref.com
Mon Jan 3 09:44:34 CST 2005


On Jan 3, 2005, at 2:49 PM, Albert Vilella wrote:

> Hola,
>
> Estic buscant un mòdul per poder enviar un email, per exemple, per
> sendmail, quan hagi acabat un procés en batch (en una màquina linux).
>
> És a dir:
>
> S'executa un procés en background, i quan s'acaba, s'envia un email a
> una adreça de correu concreta.
>
> M'interessaria que no tingués massa dependències, per això suposo que 
> la
> millor opció seria fer-ho per sendmail enlloc de dependre de les
> capacitats d'un servidor smtp.

Si ja en tens prou amb sendmail a pel podries seguir el que expliquen 
aqui:

    http://www.perlfect.com/articles/sendmail.shtml

Es tracta d'obrir un pipe a sendmail amb l'opcio -t per a que llegeixi 
les capçaleres To: etc. de l'entrada estandard.

-- fxn
More information about the Barcelona-pm mailing list